Usługi księgowo- finansowe

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

 

Obsługa kadrowo-płacowa

 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji ZUS
 • Sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS
 • Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • Obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych

 

Sprawozdawczość do NFZ

 • Przygotowanie ofert do Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Miesięczne sporządzanie raportów

 

Zwrot VAT - VZM-1

Wypełniamy wnioski o zwrot VAT osobom fizycznym, które poniosły wydatki związane z budownictwem  mieszkaniowym.

 

PFRON

Podatnikom zatrudniających osoby niepełnosprawne prowadzimy sprawozdawczość do PFRON w formie elektronicznej oraz składamy wnioski o dofinansowanie i zwrot zapłaconych składek.

 

Doradztwo podatkowe

 

Oprócz obsługi księgowo-rachunkowej biuro oferuje Klientom kompleksowe doradztwo podatkowe z zakresu:

 • zakładania firmy, sporządzania biznesplanu i wyborze formy opodatkowania
 • opinii i ekspertyz podatkowych
 • sporządzania polityki rachunkowej dla firm
 • kompleksowych strategii podatkowych